INSCRIERI CRESA

ANUNT  INSCRIERI  CRESA

(str. Arhivelor, nr. 1)

 

DEPUNEREA DOSARELOR:  15-17.06.2016, intre orele: 8.00-16.00, la sediul Gradinitei nr. 28, din str. Aleea Filozofilor, nr. 1

Locuri disponibile incepand cu 01.09.2016:  18 locuri (copii care implinesc cel putin 1, 6 ani, pana la 01.09.2016)

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în cresa:

 • Cerere de înscriere tip;
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copii carti  identitate  ambii  părinţi;
 • Adeverinţă de serviciu pentru ambii părinţi;
 • Alte acte doveditoare pentru a putea beneficia de  criteriile de departajare;

 EVALUAREA DOSARELOR: 21-22.06.2016

AFISAREA REZULTATELOR: 23.06.2016

Evaluarea dosarelor  va fi realizata respectand precizarile H.G. nr. 1252/12.12. 2012, art. 21, alin.3, 4.

Dosarele vor fi aprobate in ordinea depunerii lor, iar in cazul in care numarul cererilor este mai mare decat numarul de locuri (18 locuri), copiii vor fi admisi conform criteriilor de departajare:

 • Ambii parinti lucreaza (dovedit prin adeverință de serviciu)
 • Fraţi sau surori care frecventează grădiniţa noastra. (Gradinita nr. 28, Sibiu), (se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă)
 • Domiciliul părinților cât mai apropiat de creșa  (dovedit prin copia după buletin)
 • Locul de muncă cât mai apropiat de creșa  (dovedit prin adeverință de serviciu)
 • Părinte unic (se va ataşa un act notarial, care să demonstreze că aveţi în întreţinere copilul)
 • Orfan de ambii părinţi

!Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare!

INSCRIERI GRADINITA

Conform Notei M.E.N.C.S. nr. 33111/26.04.2016, etapele de reinscriere si  înscriere a copiilor în gradiniţe, pentru anul scolar 2016-2017, au loc în perioada:

 

REINSCRIERI: 04 – 20 mai 2016

INSCRIERI:

23 mai – 10 iunie 2016 (colectare cereri)

13 – 17 iunie 2016 (procesare cereri)

         17 iunie 2016 (afisare rezultate)

Numărul de copii pentru care a fost proiectată grădiniţa: 200

Numărul de copii aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar  2016-2017: 210

Sectia romana

Grupa mica: 50

Grupa mijlocie: 50

Grupa mare: 50

Sectia germana

Grupa nivel I: 30

Grupa nivel II: 30

Locuri disponibile pentru inscrieri:

Grupa mica: 50 locuri

Grupa mijlocie: 20 locuri

Grupa nivel I, sectia germana: 12 locuri

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă.

În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi (nu obligatoriu) înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

 

 

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv:

Criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei)

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi;

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învatamânt respectivă;

– existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

Criterii de departajare specifice: (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean)

 • varsta corespunzatoare grupei;
 • domiciliul in apropierea grǎdiniţei;
 • locul de munca al parintilor in apropierea gradinitei;

Criterii de departajare pentru inscrierea la sectia germana:

 • act doveditor ce atesta ca un membru al familiei este etnic german
 • membru al familiei vorbitor de limba germana

Acte necesare înscrierii copiilor în grădiniţă:

 1. a) Cerere de înscriere – formular tip dat de unitatea de învăţământ
 2. b) Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. c) Adeverinţe de încadrare/funcţionare de la locul de muncă al părinţilor;
 4. d) Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit;
 5. e) În cazul familiilor monoparentale sentinţa de divorţ (acolo unde este cazul).
 6. f) Alte acte doveditoare pentru indeplinirea criteriilor

 

 

ORDIN Nr. 4496 Data 13.07.2015

privind structura anului şcolar 2015 – 2016

 

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

 

Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

 

Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

 

În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

 

Vacanţa de iarnă – 19 decembrie 2015 – 3 ianuarie 2016

Cursuri –  4 ianuarie 2016 – 29 ianuarie 2016

Vacanţa intersemestrială– 30 ianuarie 2016 – 7 februarie 2016

 

Semestrul al II-lea

Cursuri –  8 februarie 2016 – 22 aprilie 2016

Vacanţa de primăvară – 23 aprilie 2016 –  3 mai 2016

Cursuri – 4 mai 2016 – 17 iunie 2016

Vacanţa de vară – 18 iunie 2016 – 4 septembrie 2016

 

MESAJ DESCHIDERE AN SCOLAR 2015-2016

Un copil se naşte cu nevoia de a fi iubit – şi nu trece niciodată peste ea”    

 Frank A. Clark

Trăim într-o lume în care valorile materiale capătă o importanţă prea mare în raport cu partea spirituală a existenţei noastre. Pe altarul unei bunăstări efemere,  considerăm că singura noastră datorie este să asigurăm un trai cât mai îmbelşugat copiilor noştri. Uitam să comunicăm si nu avem timp să ascultăm.

Realitatea zilelor noastre ne demonstrează că nu acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm, că este imperios necesar să revenim la idealuri şi valori perene şi că nu trebuie să uităm un lucru: „Copii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea” (John W Whitehead).

De aceea, noi, dascalii, ne vom dedica trup şi suflet meseriei pe care am ales-o, de a iubi fiecare copil care  păşeşte pragul clasei, fără nicio deosebire, vom acorda o atenţie specială acestor suflete mari încorsetate în nişte trupuri firave.

Vom da dovadă de interes, echilibru, simţ de observaţie şi  ne vom facem cu abnegaţie datoria de dascăl. Idealul constă în a fi  întotdeauna corecte, ferme şi echidistante, exigente dar nu severe, îngăduitoare dar nu slabe, o persoană în care copii să aibă încredere, să o îndrăgească şi în faţa căreia să îşi poată deschide totdeauna sufletul.

Activitatea desfăşurată în instituţia noastră, va urmarii formarea personalităţii copiilor de la 3 la 6 ani, atât sub aspectul dezvoltării fizice armonioase cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral-civice, al socializării lor în condiţiile specifice grădiniţei, potrivit particularităţilor vârstei, precum şi pregătirea adecvată pentru o mai bună integrare în clasa I.

Dorim copiilor, ca fiecare zi in gradinita sa fie placuta, atractiva si sa le asigure o traiectorie ascendenta pe lungul drum al formarii si instrurii, parintilor putere, rabdare, intelegere si satisfactii din partea copiilor.

UN NOU AN SCOLAR BOGAT IN CUNOSTINTE SI EMOTII, VA DORIM!

 

MISIUNEA GRADINITEI:

      Activitatea desfăşurată în instituţia noastră presupune formarea personalităţii copiilor de la 3 la 6 ani, atât sub aspectul dezvoltării fizice armonioase cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral-civice, al socializării lor în condiţiile specifice grădiniţei potrivit particularităţilor vârstei, precum şi pregătirea adecvată pentru o mai bună integrare în clasa I.
Grădiniţa, etapă intermediară de ucenicie socială între familie şi şcoală, are un rol fundamental în respectarea acestor imperative; ea va crea imaginea unei societăţi liberale în care copilul, având sentimentul de siguranţă va găsi o lume pe măsura lui, o lume în care se va putea manifesta liber.
Deci misiunea noastră este:

“de a răspunde exigenţelor copilului de astăzi pentru a-i asigura succesul de mâine.”

MOTTO:

 COPILUL de AZI
OMUL de MAINE