INSCRIERI CRESA

 

DEPUNEREA DOSARELOR: 19- 23. 06. 2017, intre orele: 8.00-12.00 şi 14.00-15.30 (luni-joi) şi 8.00-12.00 (vineri) la sediul din str. Aleea filozofilor, nr. 1.

Capacitate: 40 locuri

Copii reînscrişi: 22

Locuri disponibile incepand cu 01.09.2017:   18   locuri (copii care implinesc cel putin 1, 6 ani, pana la 01.09.2017 )

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în cresa:

 • Cerere de înscriere tip;
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copii carti  identitate  ambii  părinţi;
 • Adeverinţă de serviciu pentru ambii părinţi;

 EVALUAREA DOSARELOR: 26-28.06.2017

AFISAREA REZULTATELOR: 29.06.2017

Evaluarea dosarelor  va fi realizata respectand precizarile H.G. nr. 1252/12.12. 2012, art. 21, alin.3, 4.

Dosarele vor fi aprobate in ordinea depunerii lor, iar in cazul in care numarul cererilor este mai mare decat numarul de locuri copiii vor fi admisi conform criteriilor de departajare:

 • Ambii parinti lucreaza (dovedit prin adeverinţă de serviciu)
 • Fraţi sau surori înscrişi în unitate
 • Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa  (dovedit prin copia după buletin)
 • Locul de muncă cât mai apropiat de creşa  (dovedit prin adeverinţă de serviciu)
 • Părinte unic (se va ataşa un act notarial, care să demonstreze că aveţi în întreţinere copilul)
 • Orfan de ambii părinţi

 

Reclame

INSCRIERI GRADINITA

Conform Notei M.E.N. nr.30924/26.04.2017, etapele de reinscriere si  înscriere a copiilor în gradiniţe, au loc în perioada:

 

REINSCRIERI: 08 – 19 mai 2017

INSCRIERI: 22 mai – 16 iunie 2017

Colectare cereri – 22 mai – 09 iunie

Procesare cereri – 12 iunie – 16 iunie

Afisare rezultate – 16 iunie

 

Numărul de copii pentru care a fost proiectată grădiniţa: 200

Numărul de copii aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018: 210

Sectia romana

Grupa mica: 50

Grupa mijlocie: 50

Grupa mare: 50

Sectia germana

Grupa nivel I: 30

Grupa nivel II: 30

Locuri libere pentru anul şcolar 2017 – 2018: dupa incheierea perioadei de reinscrieri

 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă.

În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi (nu obligatoriu) înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

 

Criterii generale de departajare

– existența uniu document care dovedeste ca este orfan de ambii părinți

– existența uniu document care dovedeste ca este orfan de un singur părinte

– existența unui frate/surori inmatriculat/e, în unitatea de învățământ respectiva

– existența unui certificat de incadrare în grad de handicap al copilului

 

Criterii specifice de departajare (avizate de Oficiul juridic al ISJ Sibiu)

 • varsta corespunzatoare grupei; (copie certificate nastere)
 • domiciliul in apropierea grǎdiniţei; (copii carti identitate)
 • locul de munca al parintilor in apropierea gradinitei; (adeverinte loc munca)

 

Criterii de departajare pentru inscrierea la sectia germana:

 • act doveditor ce atesta ca un membru al familiei este etnic german (document de la FDGR, Biserica evanghelica)

Acte necesare înscrierii copiilor în grădiniţă:

 1. a) Cerere de înscriere – formular tip dat de unitatea de învăţământ
 2. b) Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. c) Adeverinţe de încadrare/funcţionare de la locul de muncă al părinţilor;
 4. d) Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit;
 5. e) În cazul familiilor monoparentale sentinţa de divorţ (acolo unde este cazul).
 6. f) Alte documente justificative

 

Program colectare dosare:

luni – joi între orele 8,00 – 16,00

vineri între orele 8,00 – 14,00

 

 

 

 

MESAJ DESCHIDERE AN SCOLAR 2016-2017

Un copil se naşte cu nevoia de a fi iubit – şi nu trece niciodată peste ea”    

 Frank A. Clark

Trăim într-o lume în care valorile materiale capătă o importanţă prea mare în raport cu partea spirituală a existenţei noastre. Pe altarul unei bunăstări efemere,  considerăm că singura noastră datorie este să asigurăm un trai cât mai îmbelşugat copiilor noştri. Uitam să comunicăm si nu avem timp să ascultăm.

Realitatea zilelor noastre ne demonstrează că nu acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm, că este imperios necesar să revenim la idealuri şi valori perene şi că nu trebuie să uităm un lucru: „Copii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea” (John W Whitehead).

De aceea, noi, dascalii, ne vom dedica trup şi suflet meseriei pe care am ales-o, de a iubi fiecare copil care  păşeşte pragul clasei, fără nicio deosebire, vom acorda o atenţie specială acestor suflete mari încorsetate în nişte trupuri firave.

Vom da dovadă de interes, echilibru, simţ de observaţie şi  ne vom facem cu abnegaţie datoria de dascăl. Idealul constă în a fi  întotdeauna corecte, ferme şi echidistante, exigente dar nu severe, îngăduitoare dar nu slabe, o persoană în care copii să aibă încredere, să o îndrăgească şi în faţa căreia să îşi poată deschide totdeauna sufletul.

Activitatea desfăşurată în instituţia noastră, va urmarii formarea personalităţii copiilor de la 3 la 6 ani, atât sub aspectul dezvoltării fizice armonioase cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral-civice, al socializării lor în condiţiile specifice grădiniţei, potrivit particularităţilor vârstei, precum şi pregătirea adecvată pentru o mai bună integrare în clasa I.

Dorim copiilor, ca fiecare zi in gradinita sa fie placuta, atractiva si sa le asigure o traiectorie ascendenta pe lungul drum al formarii si instrurii, parintilor putere, rabdare, intelegere si satisfactii din partea copiilor.

UN NOU AN SCOLAR BOGAT IN CUNOSTINTE SI EMOTII, VA DORIM!

 

MISIUNEA GRADINITEI:

      Activitatea desfăşurată în instituţia noastră presupune formarea personalităţii copiilor de la 3 la 6 ani, atât sub aspectul dezvoltării fizice armonioase cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral-civice, al socializării lor în condiţiile specifice grădiniţei potrivit particularităţilor vârstei, precum şi pregătirea adecvată pentru o mai bună integrare în clasa I.
Grădiniţa, etapă intermediară de ucenicie socială între familie şi şcoală, are un rol fundamental în respectarea acestor imperative; ea va crea imaginea unei societăţi liberale în care copilul, având sentimentul de siguranţă va găsi o lume pe măsura lui, o lume în care se va putea manifesta liber.
Deci misiunea noastră este:

“de a răspunde exigenţelor copilului de astăzi pentru a-i asigura succesul de mâine.”

MOTTO:

 COPILUL de AZI
OMUL de MAINE