INSCRIERI CRESA

 

DEPUNEREA DOSARELOR: 19- 23. 06. 2017, intre orele: 8.00-12.00 şi 14.00-15.30 (luni-joi) şi 8.00-12.00 (vineri) la sediul din str. Aleea filozofilor, nr. 1.

Capacitate: 40 locuri

Copii reînscrişi: 22

Locuri disponibile incepand cu 01.09.2017:   18   locuri (copii care implinesc cel putin 1, 6 ani, pana la 01.09.2017 )

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în cresa:

  • Cerere de înscriere tip;
  • Copie după certificatul de naştere al copilului;
  • Copii carti  identitate  ambii  părinţi;
  • Adeverinţă de serviciu pentru ambii părinţi;

 EVALUAREA DOSARELOR: 26-28.06.2017

AFISAREA REZULTATELOR: 29.06.2017

Evaluarea dosarelor  va fi realizata respectand precizarile H.G. nr. 1252/12.12. 2012, art. 21, alin.3, 4.

Dosarele vor fi aprobate in ordinea depunerii lor, iar in cazul in care numarul cererilor este mai mare decat numarul de locuri copiii vor fi admisi conform criteriilor de departajare:

  • Ambii parinti lucreaza (dovedit prin adeverinţă de serviciu)
  • Fraţi sau surori înscrişi în unitate
  • Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa  (dovedit prin copia după buletin)
  • Locul de muncă cât mai apropiat de creşa  (dovedit prin adeverinţă de serviciu)
  • Părinte unic (se va ataşa un act notarial, care să demonstreze că aveţi în întreţinere copilul)
  • Orfan de ambii părinţi

 

Reclame